Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odevzdávání a obhajoba bakalářských a diplomových prací

Související stránky

Diplomovou nebo bakalářskou práci odevzdejte na sekretariát KEŽP (NB 333) 31. 8. nebo 1. 9. 2011 v době od 9 do 11 hodin ve dvou vyhotoveních (1x v pevné vazbě a 1x může být v kroužkové vazbě) s vlastnoručně podepsaným prohlášením a všitým zadáním DP. Před odevzdáním bakalářské nebo diplomové práce na katedru ŽP ji vložte do ISISu i do Odevzdávárny (také v ISISu ) a poté se přihlaste na konkrétní termín obhajoby. Přihlásit se na obhajobu a vložení práce do Odevzdávárny program ISIS umožní  až 1.9.2011.

Informace pro psaní práce včetně formulářů atd.  najdete na stránkách VŠE – Národohospodářská fakulta – Studenti – Závěrečné práce. Odkaz zde