Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pokyny pro obhajobu DP

Související stránky

Vážení studenti,
na obhajobu si, prosím, připravte krátkou ppt prezentaci (max.  10 minut). Doporučené jsou následující body:

 

  • Úvod do tématu – proč je téma zajímavé
  • Cíl práce, hypotéza
  • Zvolená metoda
  • Výsledky výzkumu a jejich diskuse
  • (Případná úskalí, sep kterými jste se v průběhu práce setkali)