1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Blokový kurz 5ZP524 Ekonomické hodnocení životního prostředí (6 ECTS)

Související stránky

Vážení studenti, vážené studentky,

obracíme se na Vás s nabídkou mimosemestrálního kurzu 5ZP524 – Ekonomické hodnocení životnho prostředí, který proběhne v listopadu 2014. Kurz je za 6 ECTS kreditů.

Kurz je zaměřen na teorii a praxi oceňování životního prostředí. Dozvíte se více o jednotlivých metodách oceňování, které jsou v současnosti v environmentální ekonomii využívány pro odhad hodnoty přírodních statků nebo případně pro peněžní vyčíslení environmentálních škod způsobených ekonomickou činností:

  • metoda hedonické ceny,
  • metoda cestovních nákladů,
  • metoda podmíněného hodnocení,
  • výběrové modelování…

Součástí kurzu je řešení případových studií, které Vám přiblíží aplikaci zmíněných metod na praktických problémech životního prostředí, jako jsou dopady znečištěného ovzduší, snížení kvality vod, ztráta mimoprodukčních funkcí lesních ekosystémů či ztráta biodiverzity.

Po absolvování budete schopni sami vybrat vhodnou metodu pro analýzu, navrhnout postup výzkumu včetně sběru dat a kompletně analyzovat data ve statistickém programu.

Kurz bude vyučován v prostorách VŠE (Žižkov).

Termíny kurzu (5 dní výuky):

12., 14. (st, pá); 20., 21. (st, pá); 28. (pá) listopadu, vždy 7:30-14:30

Podmínky absolvování:

  • semestrální práce
  • písemná zkouška po skončení kurzu

Vyučující:

Ing. Kateřina Kaprová

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy