1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Informace k aktuálnímu dění na KEŽP

Související stránky

Vážení studenti,

rádi bychom Vás informovali o dění na Katedře ekonomiky životního prostředí (KEŽP).
Z KEŽP odchází doc. Šauer, doc. Dvořák a doc. Hadrabová. Vedení katedry přebírá Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., garantem oboru se stává prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Tato skutečnost v nadcházejícím semestru způsobí změny na pozicích vyučujících jednotlivých předmětů, avšak rozsah výuky i průběh studia zůstávají stejné. Studenti dopisující diplomové práce u odcházejících pedagogů nemusí měnit školitele. Studenti budou informováni o frekvenci vypisování jednotlivých volitelných předmětů s předstihem na období celého roku. Ve střednědobém horizontu připravujeme aktualizaci náplně existujících kurzů, objeví se nové předměty a nové tváře. Cílem je upevnit pozici ekonomie životního prostředí jako svébytný nemasový obor Národohospodářské fakulty úzce navázaný jak na praxi environmentální politiky v ČR, tak na aktuální výzvy ekologicko-ekonomického výzkumu v evropské dimenzi. Jsme přesvědčeni, že Vaše volba studovat naši specializaci je volbou dobrou. Environmentálních ekonomů se schopností objektivně a kriticky analyzovat dění v ochraně životního prostředí je v ČR stále velký nedostatek.

Vaše dotazy směřujte na Ing. Elišku Vejchodskou, Ph.D. Sledujte prosím webové stránky KEŽP, na kterých se budou pravidelně objevovat aktuální informace o mimosemestrálních kurzech, odborných seminářích a jiných atraktivních nabídkách týkajících se Vašeho studia.

Za členy KEŽP,

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.