1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
INFORMACE K SZZ A K ODEVZDÁVÁNÍ DP V LS 2013/14

Související stránky

Informace k SZZ a k odevzdávání DP v LS 2013/2014

 

INFORMACE PRO STUDENTY, KTEŘÍ CHTĚJÍ PROMOVAT 20. ČERVNA 2014:

 

Vzhledem k terminu promoce 20.6.2014, musí státnice i obhajoby proběhnout nejpozději do 6.6.2014. Předpokládaný termín 2.-6.6. Ihned po jeho stanovení bude vypsánv ISISu.

 

Termín odevzdání diplomních prací pro tyto studenty  je nejpozději do 7.5.2014.

 

 

INFORMACE PRO STUDENTY, KTEŘÍ NESTIHNOU ČERVNOVOU PROMOCI:

 

Konání SZZ a obhajob bude ve druhé půlce června 2014 (19. – 30.6.); datum bude vypsáno v ISISu během května.

Termín pro odevzdání DP pro tyto studenty  je  do 24.5.2014

Promoce bude na podzim 2014 (termín zatím nestanoven)

 

Diplomní práce se odevzdávají ve dvou vyhotoveních (jedno může být v kroužkové vazbě) sekretářce katedry A. Machačkové, NB 333.

Další podrobné informace týkající se DP najdete na stránkách Národohospodářské fakulty.

 

 

Pro obhajobuv září 2014 se  DP odevzdávají do konce srpna, bližší informace budou včas oznámeny na web. stránkách katedry.