1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Oborově volitelné předměty KEŽP

Související stránky

5ZP422 Ekonomie přírodních zdrojů a surovinová politika (3 kredity)

5ZP425 Environmentální předpisy – tvorba a jejich obcházení (6 kreditů)

5ZP351 Introduction to Environmental Economics: Seminar (4 kredity)

5ZP528 Environmentální cost-benefit analýza (6 kreditů)

5ZP351 Introduction to Environmental Economics: Seminar (4 kredity)

5ZP421 Ekonomika životního prostředí měst a regionů (3 kredity)

5IE431 Praktikum na Ministerstvu životního prostředí ČR (3 kredity)

5ZP524 Ekonomické hodnocení životního prostředí (6 kreditů)

5ZP499 Energie a společnost, vyučováno mimosemestrálně (6 kreditů)

5ZP525 Ekonomie a politika životního prostředí: výukové případové studie (3 kredity)

5ZP426 Ekonomie odpadů (3 kredity)