1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pokyny k obhajobě diplomové práce

Související stránky

Pokyny k obhajobě diplomové práce
Vážení studenti,
na obhajobu si, prosím, připravte krátkou ppt prezentaci (max.  10 minut). Doporučené jsou následující body:

 

  • Úvod do tématu – proč je téma zajímavé
  • Cíl práce, hypotéza
  • Zvolená metoda
  • Výsledky výzkumu a jejich diskuse
  • (Případná úskalí, se kterými jste se v průběhu práce setkali)