1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pokyny ke SZZ

Související stránky

Pokyny ke státní závěrečné zkoušce z oboru a vedlejší specializace

 

Vážení studenti,
státní závěrečnou zkoušku skládáte podle inovovaných okruhů. Zde najdete informace, co vše potřebujete k SZZ znát.

 

Co vše je potřeba znát k novým okruhům:

  • Látku přednášenou na přednáškách a cvičeních
  • Doplňující články – viz seznam literatury – především se jedná o články, které byly probírány na cvičeních + které byly nově od ZS2011 u ústní zkoušky.  Ale nejen.  Je potřeba si podle seznamu literatury načíst několik dalších článků.  Články si, prosíme, načtěte a zapamatujte si jejich hlavní myšlenky. Věříme, že pak bude zátěž nových studentů, kteří kurzy absolvovali s námi a studentů, kteří mají kurzy absolvované za jejich původního vedení, podobné. Věříme, že takto dobře nahlédnete do akademické diskuse předních světových ekonomů nejlépe a že touto četbou mnoho získáte.

 

Co načíst a kde to najít:

  • Na webu kezp.vse.cz najdete zpracovaný seznam literatury ke každému okruhu. Obecně: knižní materiály jsou možností, jak si doplnit látku, na které jste chyběli v semestru a v které se necítíte zdatní. Další materiály (především články) jste si z větší části načítali v rámci předmětů, z menší části je potřeba je na SZZ nově načíst.
  • V seznamu literatury je vyznačeno, které materiály jsou pro Vás dostupné v knihovně / studovně standardně a které jsou pro Vás nakopírovány. Do studovny byly umístěny 2 šanony s nakopírovanými podklady. Šanon s podklady si vyžádejte u přepážky studovny VŠE (materiály lze okopírovat nebo je na místě nastudovat, některé materiály jsou při hledání v on-line databázích dostupné i na internetu, některé máte již z výuky, okopírovány do studovny byly však všechny).
  • Zkoušející se zeptá na konkrétní otázku patřící do daného okruhu. Okruhy tedy nerovná se otázky!!!
  • Ke knižním materiálům: Z knih nemusíte znát detaily. Nejsou to učebnice, ale poměrně fundované odborné monografie (v dohledné době by měla autorskému kolektivu KŽP vyjít monografie, která část těchto materiálů nahradí – počítáme, že by mohla být k dispozici po létě 2012). To znamená, že byste měli tyto zdroje nastudovat pouze rámcově – není potřeba detailní znalost, grafická či matematická formulace problémů. Materiály si „prolétněte“, abyste rozuměli celku. Na přednáškách také detaily z těchto zdrojů nezaznívají.

Přístup ke studentům u SZZ: Pokud jste předměty studovali za bývalého vedení (doc. Šauer, doc. Hadrabová a doc. Dvořák), prosím informujte o tom předem komisi. Zkušební komise přihlédne k tomu, že jste se nová témata učili formou samostudia.