Pokyny ke SZZ

Pokyny ke státní závěrečné zkoušce z oboru a vedlejší specializace

 

Vážení studenti,
státní závěrečnou zkoušku skládáte podle inovovaných okruhů. Zde najdete informace, co vše potřebujete k SZZ znát.

 

Co vše je potřeba znát k novým okruhům:

 

Co načíst a kde to najít:

Přístup ke studentům u SZZ: Pokud jste předměty studovali za bývalého vedení (doc. Šauer, doc. Hadrabová a doc. Dvořák), prosím informujte o tom předem komisi. Zkušební komise přihlédne k tomu, že jste se nová témata učili formou samostudia.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague