1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pokyny ke státní závěrečné zkoušce

Související stránky

Vážení studenti,
v únorovém termínu státní závěrečné zkoušky budeme zkoušet podle následujících pravidel tak, abychom Vám vyšli co nejvíce vstříc:

 

  • Ti, kteří absolvovali předmět 5ZP400, 5ZP401 a 5ZP402 s doc. Šauerem a doc. Hadrabovou, se mohou na SZZ připravovat na základě původních otázek (nemusí, mohou využít nové okruhy). Pokud je někdo, kdo nějaký předmět absolvovat s doc. Šauerem a doc. Hadrabovou a jiné předměty absolvoval pod jejich novým vedením (prof. Jílková, dr. Vejchodská, dr. Slavík, dr. Slavíková, dr. Vojáček, dr. Kozlová), může si původní otázky a nové okruhy zkombinovat podle vyučujícího předmětu.
  • Ti, kteří absolvovali předměty 5ZP400, 5ZP401 a 5ZP402 již pod jejich novým vedením (prof. Jílková, dr. Vejchodská, dr. Slavík, dr. Slavíková, dr. Vojáček, dr. Kozlová), budou při přípravě vycházet ze státnicových okruhů platných pro LS2012 (oproti sylabu platnému pro minulý semestr byl snížen počet okruhů, takže je toto pro Vás výhodnější). Původní i nové okruhy jsou na webu kezp.vse.cz.

Sekretářku KEŽP p. Machačkovou informujte, do jaké skupiny studentů s ohledem na otázky a okruhy patříte,a to do 23.1.2012. Zařadí Vás podle toho do skupin.

PRAVIDLA PRO DALŠÍ TERMÍNY:
V dalších termínech již budeme vycházet pouze z nových okruhů bez ohledu na vyučujícího předmětu.

NOVÉ OKRUHY:

Co vše je potřeba znát k novým okruhům:

  • Látku přednášenou na přednáškách a cvičeních
  • Doplňující články – viz seznam literatury – především se jedná o články, které byly probírány na cvičeních + které byly nově od ZS2011 u ústní zkoušky.  Ale nejen.  Je potřeba si podle seznamu literatury načíst několik dalších článků.

Co načíst a kde to najít:

  • Na webu kezp.vse.cz najdete zpracovaný seznam literatury ke každému okruhu. Obecně: knižní materiály jsou možností, jak si doplnit látku, na které jste chyběli v semestru a v které se necítíte zdatní. Další materiály (především články) jste si z větší části načítali v rámci předmětů, z menší části je potřeba je na SZZ nově načíst.
  • V seznamu literatury je vyznačeno, které materiály jsou pro Vás dostupné v knihovně / studovně standardně a které jsou pro Vás nakopírovány. Do studovny byly umístěny 2 šanony s nakopírovanými podklady. Šanon s podklady si vyžádejte u přepážky studovny VŠE (materiály lze okopírovat nebo je na místě nastudovat, některé materiály jsou při hledání v on-line databázích dostupné i na internetu, některé máte již z výuky, okopírovány do studovny byly však všechny).
  • Zkoušející se zeptá na konkrétní otázku patřící do daného okruhu. Okruhy tedy nerovná se otázky!!!