1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

Související stránky

e-mail: vojacko (zavináč) vse.cz

Kontakty
Výuka
Publikační činnost

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru hospodářská politika a ekonomika životního prostředí. Po obhajobě diplomové práce vystudoval interní doktorské studium na katedře Ekonomie životního prostředí. Od roku 2007 působí na Katedře jako odborný asistent.
Specializuje se na empirický výzkum v oblasti ekonomie životního prostředí, a to především na oblasti politiky životního prostředí, hodnocení dopadů regulace na podniky, modelování poptávky po netržních statcích, obchodovatelná emisní povolení, ekologické daně a širší souvislosti environmentální regulace.
Je autorem několika odborných studií, článků do českých a zahraničních recenzovaných časopisů, výukových případových studií a je spoluautorem knihy Firma a životní prostředí.

Vědeckovýzkumná a konzultační praxe v oboru – Konzultant v oblasti ekonomie a politiky životního prostředí pro soukromý sektor:
*Verifikace emisí CO2 v rámci systému EU ETS, Biopaliva, LPG, Biotechnologie aj. (společnost PricewaterhouseCoopers ČR (2005 – 2007))
*Problematika ekonomické a administrativní regulace (především ekologické daně a poplatky, obchodovatelná emisní povolení)

Navrhovatel a odborný řešitel projektu pro VŠE 2009/2010 „Využití řízení rizik v procesním řízení, Společnost Linde gas a.s.“, DR901516 Spoluřešitel projektu 2007/2009 „The petrE project – Ressource Produktivity, Environmental Tax Reform and Sustainable Growth in Europe“

Spoluřešitel projektu 2007/2009 „Návrh metodiky posuzování efektivnosti implementace politik a legislativy v oblasti životního prostředí“, Resortní program výzkumu v působnosti ministerstva životního prostředí, projekt VaV Spoluřešitel projektu IGS NF VŠE 2010 „Analýza a modelování dopadů environmentální regulace na mikroekonomicke úrovni“, IG509030 Navrhovatel a odborný řešitel projektu VŠE IGA 2007/2008 „Aplikace teorie hedonické ceny na trhu pracovních sil a nemovitostí v ČR“

Navrhovatel a odborný řešitel projektu na VŠE IGA 2006/2007 „Analýza environmentálního chování spotřebitele a domácností ve městech s ohledem na ochranu přírody“

Spoluřešitel projektu 2007/2009 „Rozvoj metody ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko – politickými změnami a kvalitou životního prostředí“, GA 402/06/0806

– Spoluřešitel projektu FIGA NF VŠE 2009 „Aktuální otázky analýz politiky životního prostředí ČR po vstupu do EU“ Spoluřešitel projektu VaV-1C/4/23/04, 2005 „Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí“

Spoluřešitel projektu JPD 3, 2006/2007 „Inovace studijního programu, rozšíření studijních oborů a podpora internacionalizace na Fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze“ č. CZ. 04.3.07/3.1.01.1/0144 (2005 – 2007)

– Spoluřešitel projektu pod UK Praha/VŠE JPD 3, 2006 „Rozvoj kapacit VŠ pro udržitelný rozvoj“ č. CZ 04.3.07/3.1.01.1/0178

Získaná ocenění

– Diplomová práce na téma „Udržitelná spotřeba a zelené zásobování veřejné správy“ oceněna děkanem fakulty Národohospodářské jako excelentní studentská práce v soutěži ESOP (2005)

– V roce 2007 uděleno Národohospodářskou fakultou mimořádné stipendium za mimořádný vědecký počin

Studijní pobyty

-Kurz ekonomického hodnocení přírodních zdrojů metodami vyjádřených preferencí a ekonometrického modelování dat diskrétního typu (State-of-the-art Modelling, Stated Preference Methods), Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Economics Švédsko, Umeå, Květen 2008

– Letní odborný seminář Environmentální Ekonomie organizovaný Centrem pro otázky životního prostředí University Karlovy v Praze, Frýdštejn, Český ráj, srpen 2006

Přehled pedagogické činnosti

Od roku 2005 systematicky vyučuje na Katedře ekonomie životního prostředí kurzy s odborným environmentálně – ekonomickým zaměřením a na Katedře filosofie kurz Psaní a obhajoba odborné práce.

Jde především o následující:
– ZP_407 – Aktuální otázky ekologické politiky
– ZP_304 – Seminář k aktuálním otázkám životního prostředí
– ZP_311 – Seminář z ekonomiky životního prostředí v angličtině
– 5ZP302 – Bakalářský seminář
– 5ZP410 – Ekonomie životního prostředí a ekologická politika
– 5ZP200 – Cvičení a přednášky z kurzu Ekonomika životního prostředí
– 5ZP351 – Seminář z ekonomiky životního prostředí
– 5ZP401 – Kurz Firma a životní prostředí
– 55F102 – Psaní a obhajoba odborné práce

Příspěvky na konferencích

Konference: Conference on Environmental Economics, Policy and International Relations, říjen 2008, (příspěvek: Empirical application of the discrete choice models)

Konference: Seventh European Forum for Science and Technology, Praha 22.5.2008, Presentations to the Economy-Environment Panel (příspěvek: Environmental tax reform: preliminary results of a survey in the Czech Republic)

Konference: Prague conference on political economy (PCPE), 20-22. 4. 2007, Economics and environment panel, (příspěvek: Welfare economics in environmental economics thought)

Konference: Aplikace makroekonomie ve vědeckém zkoumání doktorandů, Praha 2007, (Příspěvek: Nejvýznamnější pohledy na preference v ekonomickém myšlení)

Konference: Forestry Valuation and Policy Relevance, Prosinec 2007 (Příspěvek: Choice modeling in water quality valuation)

Konference: Conference on Environmental Economics, Policy and International Relations, říjen 2007 (příspěvek: Environmental tax reform – survey among stakeholders in the Czech Republic)

Seminář: 6th seminar of postgraduate students, young scientists and researchers, Environmental Economics, Policy and International Relations, říjen 2006 (příspěvek: Voluntary environmental agreement : The freeriding problem)