Sloučení kateder KIE a KZP

Od 1. ledna 2015 dochází ke sloučení Katedry institucionální ekonomie a Katedry environmentální ekonomie. Sloučená katedra ponese nový název Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (KIE).


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague