1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
ZP900 ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIE A POLITIKA

oppa

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu; cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce (CZ.2.17/3.1.00/32102)

ZP900 ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIE A POLITIKA

Kód předmětu: ZP_900
Název v jazyce výuky: Environmentální ekonomie a politika
Název česky: Environmentální ekonomie a politika
Název anglicky:
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (10 kreditů)
(Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.)
Forma výuky: Prezenční studium: 0/0; Kombinované studium: 0/0
(počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Doporučený typ a ročník studia: doktorský: 2
Semestr: ZS 2011/2012 – doktorská studia – NF
Vyučující: doc. Ing. Petr Šauer, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
Zaměření předmětu: Předmět je určen studentům doktorandského studia. Zpravidla je volen na základě individuálního studijního plánu. Jeho absolvování se předpokládá u studentů zpracovávajících práci v dané oblasti na katedře životního prostředí. Otevřen je i dalším zájemcům, včetně zájemců mimo VŠE Praha
Výstupy předmětu: Po úspěšném absolvování budou studenti zvládat teorii environmentální ekonomie a politiky v pohledu hlavních škol ekonomického myšlení. Měli by umět tyto teorie aplikovat při diskusi o řešení hlavních praktických environmentálních problémů. Předmět rovněž umožní proniknutí do hloubky teorie v oblasti, na kterou se student soustředí ve své doktorské práci.
Obsah předmětu:

Časová zátěž:

10 hodin tutorial

130 hodin písemná práce

120 hodin příprava na ústní zkoušku

 

Požadavky na ukončení

písemná práce (60 %)

ústní zkouška (40 %)

 

Readings_ZP900