1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Projekty KEŽP

Související stránky

Ministerstvo životního prostředí ČR, VaV-1C/4/23/04
Návrh metodiky posuzování efektivnosti implementace politik a legislativy v oblasti
životního prostředí
Období: 2007-2009
Hlavním cílem řešení projektu je navrhnout a vytvořit rámcový metodický přístup, jak přistupovat k analýzám efektivnosti implementace veřejných environmentálních politik a legislativy. Dále je cílem tento přístup pilotně ověřit na vybrané složce nebo průřezovém tématu ochrany životního prostředí.
Více na: http://aplikace.isvav.cvut.cz/projectDetail.do?rowId=SP%2F4I1%2F63%2F07
http://kzp.vse.cz/KZP/WCMS_KZP.nsf/pages/Project_cs.html

 

6. rámcový program EU, No. 028661
Environmental Policy Integration and Multi-level Governance (EPIGOV)
Období: 2006-2008
Více na: http://ecologic.eu/projekte/epigov/

Anglo-German Foundation
Resource productivity, environmental tax reform and sustainable growth in Europe (PETRE)
Období: 2006-2008
Více na: http://www.petre.org.uk/partners.htm

Ministerstvo zemědělství ČR
Analýza tří variant uplatňování biopaliv jako náhrady fosilních pohonných hmot v dopravě ČR
Období: 2006
Byla zpracována analýza vlivu tří variant politiky podpory biopaliv na státní rozpočet a na cenu pohonných hmot pro konečné spotřebitele.
Více na: www.mze.cz/UserFiles/File/Material%20do%20vlady/Studie_biopaliva2.doc

JPD 3 č. CZ. 04.3.07/3.1.01.1/0144
Inovace studijního programu, rozšíření studijních oborů a podpora internacionalizace na Fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
Období: 2005-2007
V rámci Katedry ekonomiky životního prostředí byly inovovány náplně vybraných kurzů a byly k nim zpracovány nové výukové materiály.

JPD 3 č. CZ.04.3.07/3.1.01.1/0178
Vytváření kapacit pro rozvoj nových forem vzdělávání k udržitelnému rozvoji a podporu spolupráce pražských vysokých škol v této oblasti
Období: 2005-2007
Realizace meziuniverzitní spolupráce, hlavním koordinátorem Univerzita Karlova. V rámci projektu byla inovována forma výuky vybraných kurzů, vznikly zcela nové kurzy, ke kterým byly vytištěny nové výukové materiály. KŽP také pořádala letní školy.
Více na: http://www.ekolearning.com/

Ministerstvo životního prostředí ČR, VaV-1C/4/23/04
Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí
Období: 2004-2005
Výzkum alternativního pojetí nákladů a výdajů na ochranu životního prostředí a jejich optimalizace; vyhodnocení makroekonomických souvislostí vynakládání prostředků na ochranu životního prostředí; vyhodnocení systémů financování ochrany životního prostředí a nákladových funkcí; návrhy k optimalizaci opatření k ochraně životního prostředí a zvýšení efektivnosti jejich financování.
Více na: http://aplikace.isvav.cvut.cz/projectDetail.do?rowId=1C%2F4%2F23%2F04

Ministerstvo životního prostředí ČR, VaV/320/1/98
Ekonomické aspekty rozšíření metody dobrovolného vyjednávání při řešení environmentálních problémů a plnění mezinárodních standardu v ochraně životního prostředí
Období: 1998-1999
Předmětem zkoumání jsou možnosti využívání dobrovolného vyjednávání při řešení problémů životního prostředí. Analyzovány budou zahraniční i tuzemské zkušenosti v této oblasti a možnosti uplatnění tohoto přístupu v ČR. Ověřován bude rovněž teoretický model vyjednávání využívající standardních ekonomických nástrojů politiky životního prostředí. Součástí projektu je i vzdělávací seminář pro pracovníky státní správy v oblasti ochrany životního prostředí.
Více na: http://aplikace.isvav.cvut.cz/projectDetail.do?rowId=SG%2F320%2F1%2F98